Reklamacje

Zgłoszenie ewentualnych braków lub niezgodności otrzymanych produktów z zamówieniem należy złożyć niezwłocznie, najpóźniej w przeciągu 14 dni od dnia doręczenia paczki.
W przypadku potrzeby złożenia reklamacji prosimy o kontakt e-mail na adres: biuro@dh-system.pl

Aby reklamacja mogła zostać rozpatrzona, powinna zawierać:
– Imię i nazwisko, adres
– Datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji
– Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania
– Okoliczności uzasadniające reklamację

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail Kupującego.
Odpowiednio zabezpieczoną przesyłkę wraz z dowodem zakupu należy nadać na swój koszt na adres DH-System ul. Poleczki 29, 02-822 Warszawa

Odstąpienie od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
Sprzedawca zwróci konsumentowi równowartość ceny zakupionego towaru bez kosztów transportu.
Podstawą do przyjęcia odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość jest
odesłanie towaru wraz z Fakturą (w przypadku zwrotu części zamówienia – kopii paragonu) oraz oświadczeniem woli.
Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie.
Oświadczenie można złożyć na formularzu, pisemnie lub mailowo w formie skanu pisma na adres: biuro@dh-system.pl
Odpowiednio zabezpieczoną przesyłkę należy nadać na adres DH-System ul. Poleczki 29, 02-822 Warszawa
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.